ILONLAAKSO

Ilonlaakso on ollut mukana Vihreälippu -toiminnassa vuodesta 2009. Keväällä 2010 Päiväkoti sai lipun osiosta "jätteiden vähentäminen" ja keväällä 2012 osiosta "energia". Vuodesta 2013 lähtien päiväkoti on ollut Luonnossa kotonaan-päiväkoti. Suomen Latu kouluttaa henkilökuntaa tähän liittyen säännöllisesti. 2016 Ilonlaakso sai Kestävä vihreä lippu- sertifikaatin pitkäjänteisestä, korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.
Päiväkodissa ulkoillaan säällä kuin säällä ja mahdollisimman moni toiminta pyritään järjestämään ulkona luonnossa. 
 
Henkilökunta on koulutettu metsämörriohjaajiksi ja päiväkodissa järjestetään aktiivisesti metsämörrien ja -nuppusten retkiä lähiluontoon.
 
Ilonlaaksossa ei ole lisämaksua, perheen päivähoitomaksu on sama kuin kunnallisella puolella. 
 
Henkilökunta 2021
   
Varhaiskasvatuksen opettaja  
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja   

Emäntä/ päiväkotiapulainen

 

LUONNOSSA KOTONAAN

 
Luonnossa Kotonaan toiminta on lähtöisin Ruotsista ja on tullut Suomeen muutaman metsämörriohjaajan toimesta. Ensimmäinen luonnossa kotonaan päiväkoti on avattu Tukholmassa vuonna 1985; Suomessa ensimmäinen on avattu vuonna 1999 yhteistyössä Suomen ladun kanssa. Alkuvuodesta 2012 luonnossa kotonaan pedagogiikan mukaan toimii yhteensä 11 päiväkotia, perhepäivähoitajaa sekä koululaisen iltapäiväkerhotoimintaa.
 
Luonnossa kotonaan pedagogiikka"Suomen Ladun Luonnossa kotonaan (LK) -toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille luonnonläheinen ja kodinomainen päivähoitopaikka. Pedagogiikan perusajatuksena on, että lapsen tarve tyydyttää tiedonhaluaan, liikkua ja kokea yhdessäoloa toteutuvat parhaiten luonnossa - kaikkina vuodenaikoina, säällä kuin säällä. Ympärillä olevat aikuiset luovat toiminnalle turvalliset raamit ja muut lapset tärkeän sosiaalisen kasvuympäristön. Luonto tarjoaa luonnollisella ja innostavalla tavalla parhaan ympäristön LK-pedagogian mukaisen oppimisnäkemyksen toteuttamiselle: lapsi oppii kiipeillen, tasapainoillen, ryömien ja hyppien luonnon monipuolisessa jumppasalissa. Leikin lomassa lapsi tekee tarkkoja havaintoja ympäristöstä ja hänen uteliaisuutensa ja tiedonhalunsa heräävät.
 
"Lasten kysymykset ja havainnot määrittävät pitkälti toiminnan muotoutumista. Aikuisen tukemana ja aidon innostuksen välittämänä oppiminen sujuu huomaamatta. Ympäristöstä nautitaan säällä kuin säällä ja sitä kautta opitaan mm. vuodenajoista ja säästä. Aistit harjaantuvat kuulemaan, näkemään, tuntemaan, maistamaan ja haistamaan.
 
Luonnossa kotonaan pedagogiikka näkyy kaikissa toiminnoissa. Yksikön sisätilojen kodinomaisuus on hyvin tärkeää. Lapset pääsevätkin osallistumaan arkisiin puuhiin kuten leipomiseen ja siivoamiseen aina mahdollisuuksien mukaan.
 
"Luonnossa kotonaan pedagogiikkaan kuuluu olennaisesti myös kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen. Päiväkodissa kestävä kehitys näkyy konkreettisesti arjen valinnoissa, kuten kierrätyksessä, ympäristöystävällisten puhdistusaineiden ja ekologisen ravinnon suosimisessa sekä energian ja veden säästämisessä. Ympäristöystävällisen elämäntavan omaksuminen alkaa henkilökohtaisen luontosuhteen muotoutumisesta ja osallistumisesta päiväkodin ekologiseen arkeen.
 
Saumaton yhteistyö lasten vanhempien kanssa on tärkeää. Vanhemmat ovat mukana järjestämässä pedagogiikan mukaisia retkiä, tapahtumia ja juhlia. Talkoovoimin tehdyt hankkeet vahvistavat yhteishenkeä. Jokainen perhe voi liittyä jäseneksi Luonnossa kotonaan yhdistykseen ja sitä kautta Suomen Latuun. Myös Luonnossa kotonaan toimipaikat kuuluvat LK yhdistykseen. Luonnossa kotonaan yhdistys toimiikin LK toimipaikkojen, perheiden ja Suomen Ladun yhteisenä foorumina."
 
 
 
Metsämörrin leikit
Aamupiirillä Metsämörrin majalla
Lällikeittoa keittämässä
Kasvimaan kätköissä
Metsämörriretki alkaa
Porkkanannostoa vai matojen etsintää
Mörrimetsä
Majan kyltti

METSÄMÖRRITOIMINTA

 
 
Metsämörri- satuhahmon "isä" on ruotsalainen Gösta Fromm. Ensimmäinen metsämörri-koulu onkin pidetty ruotsissa jo vuonna 1957. Jo alussa tämän päätavoitteina ovat olleet leikki, luonnon tutkiminen ja luonnosta huolehtiminen. Suomeen metsämörritoiminta jalkaantui vuonna 1979 ja vuonna 1992 Suomen Latu solmi yhteistyösopimuksen mestämörritoiminnan kehittämisestä suomenkielisenä.
 
Metsämörri hahmona on oiva tapa opettaa lapsia luontoon ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Aivan pienille lapsille satuhahmona toimii leppäkerttu, joka lähinnä vielä tutustuttaa lapsia luontoon ja siellä liikkumiseen. Metsämörri on hyvin ujo ja arka olento, mutta tulee hyvin toimeen metsän eläinten kanssa. Hän osaa jopa puhua eläinten kieltä ja kertookin sitä kautta viestejä lapsille metsän tapahtumista.
 
Metsämörriretkien ohjaajina voi toimia ainoastaan siihen koulutetut henkilöt. Retkillä noudatetaan tiettyä perusrunkoa, johon sisällytetään leikkien, laulujen, tutkimisen ja kokemisen avulla paljon tietoa ja taitoa.
 
Toiminnan tavoitteet:
- Luonnossa viihtyminen
- Luonnon suojeleminen
- Luonnon tuntemuksen omaksuminen
- Leikkiminen luonnossa
- Elämän kokeminen luonnossa
 
Retkillä opitaan:
- Ryhmässä toimimisen taitoja
- Kunnioittamaan luontoa, jokamiehen oikeuksia, vastuuta luonnosta
- Ymmärtämään ihminen osana luonnon suurta kiertokulkua
- Tunnistamaan kasveja ja eläimiä
- Oman kehon hallintaa
- Omasta repusta huolehtiminen
- Viihtyminen luonnossa säällä kuin säällä
 
 
 
 

 

 

© 2021 Pikku Leijona Oy.